درمان فلج عصب صورت

مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

درمان فلج عصب صورت

تحریک الکتریکی
صورت زبان بدن ماست و مهمترین هدف از توانبخشی آن ایجاد حرکات دقیق وکنترل شده که گویای حالات روحی  فرد است. تحریکات الکتریکی ناموزون، تمرینات گروهی و کلی مانند جویدن آدامس موجب تغییر ماهیت و عملکرد صورت از حرکات و بیان احساسات به حرکات کلی و خشن می شود. در طب نوین درمان عامل ایجاد کننده فلج عصب صورتی به عهده پزشک معالج و درمان ناتوانی حاصل بعهده گروه فیزیوتراپی است. درمان های فیزیوتراپی نیز مانند سایر تخصصهای علوم پزشکی است در طی چند سال گذشته دستخوش تغییرات چشمگیری شده است و گستره علم و تکنولوژی موجب پیشرفت وسائل و روشهای درمانی شده است بطوریکه هم اکنون تحریک الکتریکی، خط  اول در راه اندازی عضلات ناتوان صورت نیست ( EMGBiofeedback ) بعنوان یک درمان پیشرفته هم اکنون تا حدود زیادی جای تحریک الکتریکی را گرفته است. در استفاده از ( EMGBiofeedback ) هیچ نوع تحریکی به عضلات داده نشده و ایجاد یک رفلکس مثبت بین عضله و مغز، امکان اعمال فرماندهی مجدد مغز بر عضله را فراهم نموده و عملکرد اصلی عضلات صورت به آنها بازگردانده می شود و بیمار سلامتی کامل را بدست می آورد. گروه توانبخشی فیزیوتراپی مرکزی تهران پیشرفته ترین دستگاه ها را برای بهبودی شما در اختیار گرفته است تا با کمک کادر متخصص و بانک تمرینات تخصصی صورت درمان کامل را به شما ارائه دهد.

درمان فلج عصب صورت

 

Online Support تماس با ما

top