شنوایی سنجی

مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

شنوایی سنجی

کلینیک شنوایی شناسی فیزیوتراپی مرکزی تهران با در اختیار داشتن تجهیزات نوین شنوایی شناسی در زمینه انواع آزمایش های شنوایی شناسی از قبیل سنجش شنوایی، غربالگری نوزادان، تعیین وضعیت شنوایی به واسطه انجام آزمایش های تخصصی DP.OAE,TE.OAE,ABR جهت تعیین آستانه های شنوایی در حال فعالیت است این کلینیک در ارائه خدمات توانبخشی شنوایی و تجویز و فیتینگ سمعک نیز فعال بوده و با در ارتباط بودن با بهترین لابراتوارهای سمعک پاسخگوی نیازهای متفاوت بیماران می باشد.

قابل توجه اینکه بواسطه وجود بخش شنوایی در فیزیوتراپی مرکزی تهران کلیه نوزادانی که در این مرکز متولد می شوند آزمایشات غربالگری (Screening) نوازادان جهت تعیین وضعیت شنوایی به عمل می آید که میزان شنوایی این عزیزان اندازه گیری شده و با اطمینان از این امر از بروز یک معضل جلوگیری به عمل آید.

شنوایی سنجی

قابل ذکر است که در تجویز سمعک برای افراد دچار افت شنوایی از بهترین انواع سمعک از نوع آلمانی استفاده می شود و بهیچ عنوان قابل مقایسه با انواع چینی متداول در بازار نمی باشد.

 

Online Support تماس با ما

top